ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την εταιρεία LASKI s.r.o. μέσω της εισαγωγής, διανομής και συντήρησης των περιβαλλοντικών μηχανημάτων.
Η Εταιρεία LASKI με έδρα την Τσεχία δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Τα μηχανήματα της είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής αναγνωρισμένα στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωση αλλά και στο εξωτερικό.

LASKI STUMP CUTTER
F460

LASKI VACUUM
VL300

LASKI LEAF VACUUM
VD500P

LASKI Chipper
LS95T

LS95T LASKI CHIPPER MACHINE

LASKI CHIPPER
LS95CH

LS95CH LASKI CHIPPER

LASKI Chipper Tractor
LS200T

LASKI Trailer Chipper βενζίνης
LS160PB

LS160PB LASKI Trailer Chipper Machine με μηχανή βενζίνης KOHLER