Καδοι Απορριμματων

Διαχείριση Αποβλήτων

Η Εταιρεία μας S. CH. KOUKOULIDES & SONS LTD τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με την κατασκευή και εισαγωγή κάδων απορριμμάτων διάφορων μεγεθών. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ-840, ΕΝ-840-5. Διαθέτουμε πλαστικούς κάδους απορριμμάτων και μεταλλικούς Galvanized.

120L Plastic Green
SK101 120L

240L Plastic Green Pedal
SK101 120L

120L Plastic Green
SK101 120L

240L Blue
SK102B 240L

240L Plastic Green
SK102 240L

1100L Plastic Blue
SK103B 1100L

1100L Plastic Green
SK103 1100L

1100L Plastic Green
SK103

1200L Plastic Green
SK104

1100L Galvanized Steel
SK105

Διαχειριση και διαθεση απορριμματων

Η έννοια της διαχείρισης απορριμμάτων δεν μας είναι πολύ ξένη. Στην καθημερινή μας ζωή, εκτελώντας τις καθημερινές μας δραστηριότητες, συχνά κάνουμε συνειδητές επιλογές σχετικά με τη διαχείριση και τη διάθεση απορριμμάτων. Κάδοι απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης και κάδοι ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται τόσο σε οικιακό όσο και σε εμπορικό περιβάλλον.

Τα απόβλητα είναι ανεπιθύμητο υλικό που απορρίπτεται μετά τη χρήση είτε παύουν να είναι χρήσιμα για ένα συγκεκριμένο άτομο. Συνήθως ότι προορίζεται για απόρριψη, δεν έχει καμία χρησιμότητα για τον ιδιοκτήτη του.
Τα απόβλητα μπορούν να δημιουργηθούν σε διάφορες μορφές, από στερεά έως υγρά, ακόμη και αέρια. Σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα, τα απόβλητα παραμένουν ή δημιουργούνται κατά την εξόρυξη, την επεξεργασία πρώτων υλών αλλά και κατα την κατασκευή σε τελικά προϊόντα. Οι κάδοι απορριμμάτων προορίζονται για στερεά απόβλητα.

Η διαχείριση απορριμμάτων αναφέρεται στη διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή από τη συλλογή έως την καταστροφή ή την ανακύκλωση τους. Κάδοι απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης και τροχήλατοι κάδοι χρησιμοποιούνται για την περισυλλογή απορριμμάτων. Μερικές από τις πιο κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση απορριμμάτων μετά την περισυλλογή τους είναι:
● Ανακύκλωση
● Αποτέφρωση
● Χώροι υγειονομικής ταφής

Η διαχείριση απορριμμάτων είναι σημαντική γιατί διασφαλίζει την παγκόσμια καθαριότητα και υγιεινή. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία, βελτιώνοντας παράλληλα τη γενική υγεία του πληθυσμού.

Η συλλογή απορριμμάτων είναι η διαδικασία συλλογής απορριμμάτων από το σημείο δημιουργίας τους, όπως οικιακές ή εμπορικές περιοχές, και στη συνέχεια μεταφορά τους σε χώρο συλλογής για ανακύκλωση ή καταστροφή.

Όταν παράγονται απόβλητα, τρία σημαντικά βήματα διασφαλίζουν την καλή διαχείριση τους . Για την αποτελεσματικότερη λοιπόν διαδικασία διαχείρισης απορριμμάτων, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής τρία βήματα:
● Αναγνώριση απορριμμάτων
● Διαχωρισμός απορριμμάτων
● Διαχείριση απορριμμάτων

Προτού έρθουν οι φορείς ή οι αρχές διαχείρισης απορριμμάτων για τη συλλογή απορριμμάτων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον καλύτερο τρόπο αποθήκευσης των απορριμμάτων, είτε αυτό λαμβάνει χώρα σε οικιακό είτε σε εμπορικό περιβάλλον. Μερικά από τα βήματα που εμπλέκονται είναι:
Αναγνώριση διάφορων τύπων απορριμμάτων και σωστός διαχωρισμός τους.  Διαχωρίστε τα απόβλητα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ταξινομήσεις. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε εάν έχετε επικίνδυνα απόβλητα και να λάβετε μέτρα ασφαλείας κατά την αποθήκευση τους.
Αποθήκευση απορριμμάτων: Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους όπου μπορεί να αποφευχθεί διαρροή ή διασκόρπιση τους. Τα καλύτερα υλικά για την αποθήκευση των απορριμμάτων είναι οι κάδοι απορριμμάτων, οι κάδοι ανακύκλωσης. Και οι δύο τύποι κάδων μπορούν διατίθενται και ως τροχήλατοι κάδοι για ευκολία στην μετακίνηση τους.  Δείτε πιο πάνω  διαφορετικούς κάδους απορριμμάτων  που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες σας για αποθήκευση απορριμμάτων.

Κάδοι απορριμμάτων: Οι κάδοι απορριμμάτων συνήθως κατασκευάζονται από μέταλλο ή πλαστικό.
Κάδοι ανακύκλωσης: Οι κάδοι ανακύκλωσης  χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ανακυκλώσιμων αντικειμένων μέχρι να συλλεχθούν και να μεταφερθούν σε κέντρα ανακύκλωσης.
Τροχήλατοι κάδοι: Οι τροχήλατοι κάδοι είναι συνήθως μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων με καπάκι και ρόδες για εύκολη μετακίνηση και μεταφορά.

Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί μια απλή διαδικασία εύκολα κατανοητή σε όλους. Είναι απαραίτητο να αποθηκεύουμε και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα απόβλητα μας. Η εταιρεία μας  S.CH.KOUKOULIDES & SON  είναι μια εταιρεία με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων με μεγάλη γκάμα προϊόντων διαχείρισης απορριμμάτων, όπως κάδοι απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης και τροχήλατοι κάδοι σε διάφορα μεγέθη που διευκολύνουν την αποθήκευση και διαχείριση των απορριμμάτων σας. Τα προσφερόμενα προϊόντα είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας όπως EN-840 και EN-840-5.